เครือข่ายการทำงาน

ด้วยโรงงานขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ พร้อมรถขนส่งสินค้าทักษิณคอนกรีตอีกกว่า 100 คัน บวกกับเครื่องกลหนักที่ทันสมัยและบุคลากรเปี่ยมประสบการณ์ ทักษิณคอนกรีตจึงมีความพร้อมที่จะสนองความต้องการของงานก่อสร้างทุกระดับในทุกพื้นที่ของประเทศตั้งแต่คุณภาพผลิตภัณฑ์การจัดส่งที่ตรงจุดตรงเวลารวมไปถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้การบริการทั่งก่อนและหลังการขาย
“ การบริการ” และ “การจัดการ” ที่มีศักยภาพคุ้มค่าต่อการตัดสินใจ