เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง

มาตรฐาน : กฟภ.
Prestressed Concrete Pole
Standard : PEA.

คอน คอนกรีตอัดแรง

มาตรฐาน : กฟภ.
Prestressed Concrete Cross-Arm
Standard : PEA.

เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง

มาตรฐาน : กฟภ.
Prestressed Concrete Stab
Standard : PEA.

แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก

มาตรฐาน : กฟภ.
Anchor
Standard : PEA.

ฐานรากเสา คอร. 22.00 ม.

มาตรฐาน : กฟภ.
Pole Foundation
Standard : PEA.