ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำหรับงานระบายน้ำ

PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE

มอก. 128-2549

มาตรฐาน

ชั้นคุณภาพ (Classification) คสล.2 และ คสล.3
ขนาดระบุ
Nominal Diameter
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
Diameter
(mm)
ความหนา
Thickness
(mm)
ความยาว
Length
(m)
300300501.00
400400601.00
500500701.00
600600751.00
800800951.00
100010001101.00
120012001251.00
150015001501.00