“รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น” SET Awards 2014

Posted by admin

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ประเภทมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000-10,000 ล้านบาท จากงาน SET Awards 2014 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคารโดยมี คุณดวงดาว สุขะวณิช ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เป็นตัวแทนในการรับรางวัล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (27 พฤศจิกายน 2557)