ทักษิณคอนกรีตมุ่งเน้นพัฒนา งานติดตั้งเสาเข็มครบวงจรที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างของไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การติดตั้งเสาเข็มการตอกถึงชั้นดินผ่านชั้นดินแข็งความปลอดภัยระดับสูงลดแรงสั่นสะเทือนลดแรงดันของดิน
การตอกเสาเข็ม
Pure Drive
ปั้นจั่นควร
Pre-bore
ก่อน
Hydraulicควร
Pre-bore
ก่อน
การเจาะนำ
Pre-bore
Auger Press with Final Drive
รถกดเสาเข็ม
Hydraulic Static Pile Driver
or Jack in Pile
ควร
Pre-bore
ก่อน
Auger Press with Toe-Grouting
Pure Drive การตอกเสาเข็ม

การตอกเสาเข็มด้วยปั้นจั่นโครง รถตอกเสาเข็มหรือรถตอกชนิดไฮดรอลิค ซึ่งเป็นวิธีการตอกแบบปกติที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากมีราคาต่ำกว่าการติดตั้งชนิดอื่น และได้ผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกัน

Pre bore การเจาะดินนำ

การเจาะดินนำด้วยเครื่องจักรพิเศษ หรืออุปกรณ์เจาะดิน เพื่อให้การติดตั้งเสาเข็มสามารถกระทำได้ง่ายขึ้น วิธีนี้ใช้กรณีที่มีดินดานที่เป็นอุปสรรคในการตอกเสาเข็ม เพื่อให้ไปถึงชั้นดินแข็งที่ต้องการ ซึ่งจะต้องมีการเจาะดินให้ผ่านชั้นดินแข็งระหว่างกลางก่อนดำเนินการติดตั้งเสาเข็มแบบปกติ เพื่อให้เสาเข็มหยั่งถึงชั้นดินแข็ง เพื่อการรับน้ำหนักที่สมบูรณ์ นอกจากนั้นวิธีนี้ยังช่วยลดการเคลื่อนตัวของดินและลดอาการเสาเข็มถอนจากการดันตัวของดิน (Heaping)

Auger Press with Final Drive
การเจาะและกดเสาเข็มแทนที่ดิน (เฉพาะในเสาเข็มสปัน)

การเจาะดินระหว่างการกดเสาเข็มลงไปในดิน เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน เนื่องจากวิธีนี้จะลดการตอกเสาเข็มไป 90% (มีการตอกเฉพาะช่วงสุดท้าย) และลดการเคลื่อนตัวของดิน สู่พื้นที่รอบข้าง เนื่องจากมีการเจาะนำดินออกระหว่างการติดตั้งเสาเข็ม จึงได้รับความนิยมบริเวณดินอ่อน เช่นเขตกรุงเทพและปริมณฑลและพื้นที่ก่อสร้างที่ใกล้เคียงกับอาคารอื่น

Option : Toe-Grouting
การฉีด Cement Grout ไปยังบริเวณปลายเสาเข็ม

– เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนัก วิธีนี้ใช้แทน Final Drive
– เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน

Hydraulic Static Pile Driver รถกดเสาเข็ม

รถกดเสาเข็มทำงานโดยการจับเสาเข็มและกดเสาเข็มลงไปในพื้นดิน จึงเป็นวิธีการติดตั้งที่ไม่มีแรงสั่นสะเทือน และเสียงจากการตอกเสาเข็ม หรือเรียกว่าการติดตั้งเสาเข็มแบบไร้มลพิษ เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนและเสียงน้อยกว่าเสาเข็มเจาะ ดังนั้นการติดตั้งเสาเข็มวิธีนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในพื้นที่เขตเมือง หรือใกล้เคียงสิ่งก่อสร้างอนุรักษ์ ลดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 91% เมื่อเทียบกับการตอกเสาเข็ม และเสียงรบกวนเฉลี่ยที่ 66dBA (อยู่ในระดับเกณฑ์ควบคุม)