555 ชั้น 17 อาคาร เอส เอส พี ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2711-5134
โทรสาร : 0-2382-0351-2, 0-2381-3890
E-mail : sale_bk@scp.co.th

46/9 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7621-2120, 0-7621-6286, 0-7622-5161
โทรสาร : 0-7621-3679
E-mail : scp-pk@scp.co.th

15/3 หมุ่5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7720-5444-5
โทรสาร : 0-7721-8549
E-mail : sale_sr@scp.co.th

25/3 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
โทรศัพท์ : 0-7734-1995-6
โทรสาร : 0-7734-1614
E-mail : scp-sr@scp.co.th

136/4 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7447-2044-7
โทรสาร : 0-7447-2048
E-mail : scp-hy@scp.co.th

18 หมู่ 2 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์ : 08-9699-7826, 08-6478-5689, 0-3811-9345
โทรสาร : 0-3811-9346
E-mail : scp-bb@scp.co.th

342 หมู่ 2 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 08-1391-1765, 08-6455-3965
โทรสาร : 0-4211-0134
E-mail : scp-ud@scp.co.th

16/12 หมู่ 3 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 0-3432-2435-7
โทรสาร : 0-3432-3579
E-mail : scp-np@scp.co.th