รางวัล Forbes Asia “Best Under a Billion”

Posted by admin
Category:คุณพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานกรรมการ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนของบริษัทในการรับรางวัล Forbes Asia “Best Under a Billion” ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ โดยบริษัทเป็น 1 ใน 200 บริษัทจากบริษัททั่วเอเชียและเป็น 1 ใน 9 บริษัทจากประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้จากนิตยสารฟอร์บส์เอเซีย (9 ธันวาคม 2557)