คำว่า “บริษัท” หรือ “เรา” ที่ใช้นี้ให้หมายถึง บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อสำรวจการใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม

โดยบริษัทจะดำเนินการ เพื่อเก็บและจดจำความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อพัฒนาให้มีการแสดงผลที่สอดคล้องกับความชอบและสนใจในการใช้งาน เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์ของเรา

ทั้งนี้เพื่อทำการวิเคราะห์ซึ่งอาจทำหรือให้บริการโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำแทนในนามของ www.scp.co.th เช่น Google Analytics เป็นต้น

ในขณะเดียวกันบริษัทให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว เราจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานให้ปลอดภัย เพื่อให้ได้รับข้อเสนอ ราคา สินค้า หรือบริการ ผู้เข้าใช้งานยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลได้นานตามความต้องการของบริษัท โดยเพื่อจุดประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น

ถ้าหากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้รวบรวมข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยนแปลง หรือตั้งค่าการยอมรับคุกกี้ได้ที่เมนู “ตั้งค่า” ของอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้งานอยู่