ISO9001:2015

กว่า 40 ปี ที่สั่งสมประสบการณ์ ในการผลิตคอนกรีตหล่อผสม เสร็จ ต่างๆทักษิณคอนกรีต ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ครบทุกผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ด้วยระบบบริหารการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ในที่สุดทักษิณคอนกรีต จึงเป็นผู้ผลิตคอนกรีตอัดแรงรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองของ คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการรับรองระบบงาน NAC และ UKAS ประเทศอังกฤษ จนเป็นที่ยอมรับทั่งมาตรฐานการผลิต และระบบบริหารของบริษัทฯ ตลอดมา

นโยบายคุณภาพ

“คุณภาพเหนือมาตรฐาน เลิศในด้านบริการ ทีมงานเป็นหนึ่ง”

Our Certificates