บริษัททักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

บริษัททักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด ซึ่งประกอบด้วย บริษัทฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆกว่า 20 แห่ง นับตั้งแต่ก่อตังบริษัทในปี 2522 ที่จังหวัดภูเก็ต ทักษิณคอนกรีต ได้พัฒนาและขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงเพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการก่อสร้างทุกประเภท

map

โครงการที่ผ่านมา

โครงการที่ผ่านมา

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม (ชั้น 6) โรงแรม เอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลนักลงทุน (Invester Information)
ประกาศ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567